113 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

WDS medlem (WDS member)

Dynamisk text med ActionScript

Dynamisk text kan vara information om aktiekurser, priser, matsedlar mm. Fördelen med Dynamisk text är att den kan kopplas till separata textfiler eller databaser för automatisk uppdatering av Flashfilmen. Formulär använder också dynamisk text för att skicka och hämta data. (Lär dig grunderna om Text i övningen "Text" »)

 

Använda Variabel för att ändra allt innehåll i textruta

Grunden till användning av Textobjekt med variabelnamn är att helt enkelt ändra innehållet i textområdet med FlashScript-egenskapen "Set Variable".

Exempel:

Tryck på Info-knappen!

 

Använda textfil för att ändra innehållet Dynamiskt

Du kan koppla/länka en textfil till ett textobjekt i Flash. På så sätt behöver du bara uppdatera texten i textfilen för att ändra innehållet i Flashfilmen. Kan vara ett bra alternativ för information som ska ändras regelbundet som tex nyheter, matsedlar, veckobrev, scheman etc. ActionScript hämtar innehållet i en textfil och visar det i ett textobjekt med angivet Variabelnamn.

Exempel:

Tryck på knappen!

 

Använda indatafält för interaktivitet

Genom att låta användaren ange ett värde i ett Formulärfält, tex sitt eget namn kan du tillföra mer interaktivitet i en Flashfilm

... (guiden omfattar 12 sidor)

OBS! Om du vill du läsa hela guiden måste du vara WDS medlem!

Du kan beställa tjänsten WDS medlem här »

Är du redan WDS medlem?
Klicka på ikonen "WDS medlem" högst upp för att läsa hela guiden!