337 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Delade Bibliotek (Shared Libaries)

Återanvänd dina symboler som du skapat till andra Flashfilmer på två sätt; importera dem till den nya Flashfilmens Bibliotek eller skapa en länk till ett "delat bibliotek". Från ett delat bibliotek kan du använda objekt i flera Flashfilmer och på så sätt optimera hanteringen av filmobjekt på flera sätt. Använda delade bibliotek för att tex; dela ljudfiler, teckensnittssymboler, animeringar som används i flera scener eller filmer mm.

 

Hämta symboler från en annan Flashfilm

Du kan använda Symboler från andra Flashfilmer direkt i din nya film genom att endast öppna Biblioteket (Library) från källfilmen.

 1. Använd menyn "Arkiv/Öppna som bibliotek... (File/Open as Library)


 2. Dra de Symboler du vill använda i din nya Flashfilm från det öppnade Biblioteket. Du kan dra dem direkt till scenen eller lägga dem i den nya Flashfilmens Bibliotek för senare användning.

  Dra de Symboler du vill ha...


  ...till Biblioteket i din nya Flashfilm.

Nu kan du stänga det öppnade Biblioteket och jobba vidare med de Symboler du hämtat in. De är helt fristående från den Flashfilm de hämtats ifrån. Läs mer om länkade Symboler i Delade bibliotek nedan.

 

Anpassa det delade biblioteket

För att kunna använda Symboler som delas mellan olika Flashfilmer måste du först definiera länkegenskaper för symbolerna i biblioteket på den Flashfilm som ska utgöra den delade resursen. När du spar Flashfilmen sparas det delade biblioteket tillsammans med .FLA-filen. När du sedan kör en Flashfilm som innehåller länkar till delade symboler hämtas det delade biblioteket och de delade objekten visas. OBS! Filmen hämtar hela den delade biblioteksfilen när den kommer till den första bildrutan som innehåller ett länkat objekt. Försöka alltså att hålla storleken på de delade bibliotek som används så små som möjligt för att minska hämtningstiderna och öka Flashfilmens prestanda.

Definiera den delade Bibliotekssymbolen

 1. Öppna det Bibliotek du vill använda som delat bibilotek. Du kan antingen öppna hela Flashfilmen eller enbart Biblioteket enligt metoden i föregående övning ovan.
  Markera den symbol som ska delas ut. Välj menyn "Alternativ/Länkning..." (Options/Linkage...).


 2. Ange alternativet "Exportera symbol" (Export this symbol) och ett namn som identifierar den delade symbolen. OBS! Använd inga mellanslag i namnet!

 

Ange egenskaper för det delat biblioteket

Ett delat bibliotek måste kopplas till en adress (URL) som en .SWF-fil (FlashPlayer-fil) för att den delade symbolen ska kunna användas i andra Flashfilmer som länkat till symbolen. Du kan använda absoluta eller relativa sökvägar/adresser till .SWF-filen. När du publicerar en Flashfilm som innehåller en delat bibliotek inkluderas det delade i filmens SWF-fil.

OBS! Om det delade biblioteket ligger i samma mapp som den Flashplayer-film som använder symbolerna så behöver du inte ange någon sökväg.

Ange hela den absoluta sökvägen (här syns inte filnamnet .SWF)

...eller använd relativ sökväg till den delade Flashplayer-filmen

Tänk på att du även måste publicera Flashplayer-filmen (.SWF) med det delade biblioteket för att det ska fungera när du testar länkningen.

När du testar och lär dig principerna för koppling till delade bibliotek är det en bra idé att lägga alla filer i samma mapp på din lokala disk så behöver du inte publicera dokumentet för att sökvägen ska fungera. När du förstått poöngen så ändrar du egenskaperna för den delade Flashplayer-filmen och hämtar in de delade symbolerna på nytt.

Viktigt! Om du testar din Flashfilm som innehåller länkade symboler måste du först skapa Flashplayer-filmen (.SWF-filen) för den film som innehåller det delade biblioteket. Det gör du ju enklast med CTRL-ENTER.

 

Länka till Symboler i delade bibliotek

När det delade biblioteket är färdigt med utdelade symboler och eventuellt angiven sökväg enligt föregående instruktion kan du börja använda de delade symbolerna.

 1. Skapa en ny Flashfilm eller använd en befintlig som du vill använda delade symboler i. Välj menyn "Arkiv/Öppna som delat bibliotek... (File/Open as shared Library). Öppna den Flasfilm som innehåller det delade biblioteket.
 2. För att flytta symbolerna till din nya Flashfilm drar du symbolerna från det delade biblioteket till biblioteket i din nya Flashfilm eller direkt till scenen. (I exemplet nedan är det delade biblioteket till höger).


 3. Markera den symbol du hämtat. Kolla att den verkligen är länkad och inte en vanlig symbol genom att välja menyn Välj menyn "Alternativ/Länkning..." (Options/Linkage...)  Identifieraren är det namn du gav på symbolen som skulle delas ut och URL är den sökväg som tidigare angivits. I exemplet ovan är ingen sökväg angiven tidigare och då används namnet på Flashplayerfilmen som ligger i samma mapp.

  Dra din symbol till scenen om du inte gjort det tidigare. Testa din Flashfilm med CTRL+ENTER!