52 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Mouse Cursor - egen musmarkör (MX)

Du kan använda egna illustrationer, bilder och fotografier som musmarkörer till din Flashfilm och aktivera dem med ett enkelt ActionScript. Den markör du skapar själv ger du egenskapen Filmklipp (Movie Clip) och kan då även animera markören som i exemplet ovan.

Innan du börjar med övningen kan det vara bra att kunna grunderna i Flash »

 

Skapa symbolen för musmarkören

Du kan använda egna importerade illustrationer men i exemplet används en symbol som ritats i Flash.

 1. Skapa en ny symbol och ge den namnet "pekare" med menyn "Infoga/Ny Symbol..." (Insert/New Symbol...):


 2. Rita din musmarkör. OBS! Se till att centrum av markören hamnar mitt för den "krysset" på arbetsytan. Detta är mittpunkten i Filmklippet och även "siktet" för musmarkören.

  RÄTT! Markören mitt på mittpunkten:


  FEL! Flytta markören till mittpunkten:

 3. Gå tillbaka till scenen. Visa Biblioteket (Library) med CTRL+L och dra ditt Filmklipp till scenen. Placeringen är inte viktigt på den kommer att fungera som musmarkör:

 

Ersätt standardpekaren med ActionScript

Din egen musmarkör ersätter standardpekaren med hjälp av ett ActionScript. För att scriptet ska känna igen din markör måste du ge Filmklippet ett namn.

 1. Markera Filmklippet och ge det namnet "pekare" i paletten "Egenskaper" (Properties):


  OBS! Detta är samma namn som används i scriptet. Om du använder ett annat namn än "pekare" måste du även ändra i scriptkoden nedan.
 2. Skapa ett nytt Lager och ge det namnet "script". Du kan infoga ActionScript i samma Lager som andra objekt men det underlättar felsökning och redigering om du samlar ActionScript i ett eget Lager:


 3. Visa paletten "Objektåtgärder" (Actions) med menyn "Fönster/Objektåtgärder" (Window/Actions) eller F2. Se till att du jobbar i läget "Expert" så att du kan skriva din egen scriptkod och skriv eller klistra in koden nedan:

  startDrag ("_root.pekare", true);
  Mouse.hide();
  Klart! Testa din film med CTRL+Enter. Prova gärna exemplet nedan.

  Exempel: