41 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Onion skin: visa innehållet i flera bildrutor


(OBS! Effekten ovan visas ej i denna övning!
Se guiden "Onion Skin - animering » )

Med normal visning av scenen i Flash ser du en bildruta i taget av animeringssekvensen. För att underlätta tex en bild-för-bild-animering kan du välja att visa läget Onion Skin (Lökskalseffekt?!) för visning av objekten i flera bildrutor samtidigt. Det är också användbart när du vill flytta eller skaländra flera objekt som ligger i olika bildrutor eller ändra storlek på scenen i efterhand när filmen har påbörjats (se övningen "Ändra storlek på scenen" »).

Innan du börjar med övningen kan det vara bra att kunna grunderna i Flash »

 

Använda Onion Skin: för att se animeringen bildruta för bildruta

I normal visning av scenen så ser du endast det objekt eller symbol som finns i just den bildruta du markerat (i samma Lager). För att se hur symbolen animeras bildruta för bildruta så använder du visningsläget Onion Skin.

 1. Skapa en animering (se grunderna i animering »). I exemplet nedan har vi gjort en rörelseinterpolering (Motion Tween) mellan två bildrutor.

  Första Keyframe markerad och symbolen i startläget:


  Sista Keyframe markerad och symbolen i slutläget:


  Symbolen mitt i animeringen. Animeringsreglaget mitt emellan Keyframes:

 2. Välj knappen "Onion Skin-konturer" (Onion Skin Outlines).

  För att se hela animationens alla bildrutor använder du knappen "Ändra Onion Skin-markeringar/Onion Skin Alla" (Modify Onion Markers/Onion All). Du kan även dra i Onion Skin-reglagen ovanför bildrutorna.  Symbolen i sista Keyframe visad med animationens alla bildrutor:


  ...och samma som ovan men utan konturer med knappen "Onion Skin":
 

Använda Onion Skin: för att flytta objekt i flera olika bildrutor

Ofta behöver man justera två eller flera objekt/symboler samtidigt. Problemet är ju att du i normal visning bara kan flytta det objekt som ligger just i den bildrutan som är aktiv. Lösningen är att använda visningsläget Onion Skin för att kunna markera och flytta innehållet i flera bildrutor samtidigt.

 1. För att flytta flera objekt eller symboler samtidigt även fast de ligger i olika bildrutor använder du knappen "Redigera flera bildrutor".
  Se till att alla bildrutor täcks in med markeringen av tidslinjen. Använd annars knappen "Ändra Onion Skin-markeringar/Onion Skin Alla" (Modify Onion Markers/Onion All):

 2. Markera alla objekten med menyn "Redigera markera allt" (Edit/Select All) eller CTRL+A.
  OBS! Ibland markeras ändå inte alla objekten med metoden ovan. Använd då pilverktyget och dra en markeringsruta runt alla objekt. Se till att zooma ut scenen så att du täcker in alla objekten!

  Dra en väl tilltagen markeringsruta så att du inte missar något objekt: 3. Flytta objekten genom att dra dem eller använd Pil-tangenterna för flyttning en steg i taget och Shift+Pil för 10 steg i taget. (Längden på stegen beror på i vilket zoom-läge du jobbar!?)

  Avsluta flyttningsmomentet genom att avaktivera knappen "Redigera flera bildrutor".