182 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Masklager

Ibland kan det vara praktiskt att gömma och/eller visa delar av underliggande lager på tidslinjen. Grundprincipen är att man använder ett lager som maskerar delar av lagret/lagren som ligger strax under masken. Det går också att skapa olika animerade effekter med masklager som t ex strålkastareffekter.

Masklager

Ett masklager är från början ett vanlig Lager som tilldelas egenskapen "Mask" och därigenom döljer objekt i underliggande Lager som ingår i samma grupp som Masklagret. I exemplet nedan skapar du först innehållet som ska synas igenom masken och sedan själva maskformen i ett eget Lager som får egenskapen "Mask".

 1. Skapa ett nytt dokument och ge Lagret namnet "Maskerad lager":

 2. Rita i bildruta 1 en form, fyllning eller skriv en text som du vill skall synas genom masken. I det här exemplet kan vi ju låtsas att vi skall skicka ett brev så vi gör något som liknar en adressetikett. 
  Skriv på annat ställe något som inte skall synas när detta lagret är maskerat. Adressfönstret skall vara synlig och samtidigt skall allt annat döljas:

 3. Skapa ett nytt lager ovanför det som skall maskeras och ge detta lager namnet "Mask". Nu har du 2 lager varav det översta skall maskera det understa:  Tips! Om du tycker det är konstigt att ett "tomt" lager kan vara maskerande så tänk dig ett fönsterkuvert. Masklagret är kuvertet och den fyllda form du ritar är fönstret. Det som finns under detta fönster kommer att vara synligt och allt annat kommer att döljas.
 4. Rita en rektangel i form av en lucka som är lika stor som fältet med adressen i det maskerade lagret och placera den på samma plats (alltså rakt över adressen). Så här ser det ut på scenen innan du har gett Lagret egenskapen Mask:  Om du vill göra en rektangel med runda hörn som ovan väljer du först rektangelverktyget och anger inställningar för detta i "Aternativ" (Options) innan du ritar:

 5. Nu är det dags att tilldela det övre Lagret egenskapen "Mask". Högerklicka på Lagret och välj Mask:  Det går också bra att först markera Lagret och välja menyn "Ändra/Lager..." (Modify/Layer...) och i dialogrutan ange egenskapen "Mask":  Nu ser att det undre Lagret är länkat till det övre genom att det är något förskjutet åt höger. Lägg också märke till ikonerna som visar hur det undre Lagret är maskerad av det översta:  Båda lagren har automatiskt blivit låsta därför att det är endast med lagren i låst läge du kan se maskeringseffekten utan att testvisa filmen. Så här ser det ut påscenenefteratt du har maskerat. De objekt som inte ligger under maskformen syns inte längre:

  Tips! Du kan låsa upp masklagret och låsa igen för att bättre se effekten av maskningen. Klicka på "hänglåset.

  Ett masklager kan dölja mer än ett lager. Du kan skapa ett nytt lager under masken eller flytta ett redan befintligt lager så att det hamnar i samma grupp som masken.
 

Animera ett Masklager

Den största fördelen med ett Masklager är naturligtvis att du kan animera formen som utgör Masken! I exemplet nedan visar vi hur du kan göra en sökande strålkastare. Bilden som används i det här exemplet kan du  hämta från vårt Bildgalleri » om du inte föredrar att använda en egen bild.

 1. Skapa ett nytt dokument ge Lagret namnet "Kantram":  I det här Lagret kan du rita en eller flera rektanglar som kan utgöra kanten av bilden du lägger in senare. Storleken på bilden avgör ju storleken på ramen så avvakta med att rita rektangeln till slutet av övningen.
 2. I exemplet är bakgrundsfärgen och scenstorleken ändrad. Du ändrar filmens egenskaper med menyn "Modifiera/Dokument... (Modify/Document...) eller genom att höägerklicka på scenen och välja "Dokumentegenskaper" (Document properties):

 3. Skapa ett nytt Lager ovanför det första. Ge det namnet"Maskerad Bild":

 4. Hämta din bild genom att importera bilden till Biblioteket (Library) med menyn "Arkiv/Importera till Biblioteket..":

 5. Placera bilden på scenen genom att dra den från Biblioteket till scenen:

 6. Konvertera bilden till en Grafisk Symbol (Graphic Symbol) och kalla symbolen för "hjortron":

 7. Infoga nya bildrutor i ruta 60 i båda Lagren för att förlänga tidslinjen:

 8. Skapa ett nytt lager och se till att det ligger ovanför de övriga Lagren. Kalla detta lager för "Mask". Markera bildruta 1 i lagret:

 9. Rita en fylld cirkel i den storlek du vill ha på strålkastaren. Markera cirkeln och konvertera den till Grafisk Symbol (Graphic Symbol) med menyn "Infoga/Konvertera till symbol" (Insert/Convert to Symbol). Vi kan kalla symbolen för "strålkastare". Kom ihåg att ett föremål som befinner sig på ett maskerad lager bör vara Grafisk Symbol för bäst kvalitet vid export:

 10. Placera strålkastarsymbolen på det ställe där du vill att den skall befinna sig när animationen börjar.

  Tips! Öppna paletten "Info" som du hittar under menyn Fönster (Window) för att kunna se den exakta positionen av ett objekt på scenen:

 11. Förbered animationen genom att infoga nyckelbildrutor på tidslinjen med önskade mellanrum och placera strålkastaren på det ställe du vill att den skall vara i motsvarande rutor:  OBS! I den sista bildrutan måste symbolen vara i samma position som i bildruta 1 för att undvika "ryckiga" rörelser i animationen. Ett bra sätt att få ett objekt i exakt samma position är att kopiera/klistra in objektet med menyn "Klistra in i på plats" (Paste in Place) eller CTRL+SHIFT+V.
 12. Markera sedan alla bildrutor i masklagret genom att klicka en gång på lagrets namn. Välj menyn "Infoga/Skapa rörelseinterpolering" (Insert/Create Motion Tween):

 13. Ge det övre Lagret med Cirkeln egenskapen "Mask" genom att högerklicka och välja "Mask":  Lagren låses som tecken på att lagret "Maskerad bild" har maskerats:


  Testa din film med CTRL+Enter!

 

Ge animationen en mörk bild att lysa upp

För att ge animationen mer känsla av strålkastare kan du använda en mörkare variant av samma bakgrund. Den mörkare bakgrunden ska placeras exakt över den befintliga ljusa bakgrunden.

 1. Infoga ett nytt Lager mellan lagret "Kantram" och "Maskerad Lager". Namnge det "Mörk bild":

 2. Använd samma Symbol som du använt tidigare och dra "hjortron" från Symbolbiblioteket till scenen. Var noga med att placeringen blir densamma. Tips! Öppna paletten "Info" som du hittar under menyn Fönster (Window) för att kunna se den exakta positionen av ett objekt på scenen:  Ett annat bra sätt för att få två objekt i samma position är att helt enkelt kopiera bilden från Lagret "Maskerad bild" och sedan klistra in objektet med menyn "Klistra in i på plats" (Paste in Place) eller CTRL+SHIFT+V.
 3. Bilden gör du mörkare genom att tilldela den egenskapen "Color". I exemplet nedan används "Ljusstyrka" (Brightness) med värdet -75%:  Tips! Om paletten egenskaper inte är öppet så visar du det med menyn"Fönster"(Window):


  Då skulle det vara klart. Testa filmen med CTRl+Enter!