48 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Stödlinjer - animera med Guidelines

Man säger ibland att alla klarar av att rita i Flash. Och visst är det lätt att rita enkla former och figurer även för alla som inte annars kan prestera en enda rak linje. För att ytterligare underlätta arbetet på scenen finns det hjälpmedel som du kan ”ta fram” vid behov och ”lägga undan” igen när du inte längre behöver dom. Här visar vi hur du använder Stödlinjer (Guides) och Stödlinjelager (Guide Layer).

Innan du börjar med övningen kan det vara bra att kunna grunderna i Flash »

 

Linjaler, stödlinjer och rutnät

Linjaler

I Flash finns en horisontell och en vertikal linjal som du vid behov använder som en vanlig linjal. De används för att mäta exakta avstånd och mellanrum på scenen.

Linjalerna tas fram under menyn "Visa/Linjaler"(View/Rulers):

 

Stödlinjer

När linjalerna är aktiva kan du använda pekverktyget för att skapa raka linjer som stöd för de objekt, former och symboler du skapar. Stödlinjer används för att justera symbolers och objekts placering på scenen. Stödlinjerna syns inte i det färdiga resultatet.

Stödlinjer tas fram under menyn "Visa/Stödlinjer"(View/Guides).

Dessutom finns följande undermenyer:
Visa stödlinjer (Show Guides)
Lås stödlinjer (Lock Guides)
Fäst mot stödlinje (Snap to Guides)
Redigera stödlinje (Edit Guides):

Gör så här för att skapa stödlinjerna:
För pekaren över linjalen, klicka och "dra ut" linjer från linjalen. Man kan säga att stödlinjerna fungerar som en sorts flyttbara linjaler. Lägg märke till att Flash ger dig en liten pil som visar åt vilket håll du skall dra:

Låsa stödlinjen kan du göra för att undvika att den flyttas av misstag. I låst läge visas ingen pil som tecken på att de inte kan flyttas. För att ta bort en stödlinje drar du bara ut den från scenen.

Med alternativet "Fäst mot stödlinje"väljer du om Flash skall fästa objekt till linjen eller inte. När detta alternativet är aktivt visar Flash en liten cirkel på scenen där det går att fästa:

Alternativet "Redigera stödlinje" (Edit guides) låter dig välja färg, linjeavstånd och fästprecision (Snap accuracy) på linjerna.

Fästprecisionen kan vara:
måste vara nära (must be close)
normal (normal)
kan vara åtskild (can be distant).

Du kan alltså välja hur nära objektet måste vara för att få ett fästpunkt:

Tips! Det går att använda flera stödlinjer på en och samma gång.

Det går att infoga stödlinjelager med vanliga stödlinjer oavsett om alternativet "Visa/Stödlinjer/Visa Stödlinjer" (View/Guides/Show Guides) inte är aktiverad. Flash aktiverar det automatiskt när man skapar en eller flera stödlinjer genom "Visa/Visa linjaler" och drar pekaren från linjalen och utåt.

 

Rutnät

Rutnät ser ut som ett rutat papper där du själv kan bestämma storleken på rutorna. Rutnätet kan vara bra att använda för att ha koll på symmetri och för att finjustera positioner på scenen. Rutnätet syns förstås inte i den färdiga filmen.

Rutnätet tas fram under menyn "Visa/Rutnät" (View/Grid)

Följandeundermenyer finns:
Visa rutnät
(Show Grid)
Fäst mot rutnät (Snap to Grid)
Redigera rutnät (Edit Grid)

Om valet ”Fäst mot rutnät” är aktiverat kan du fästa objekt vid rutnätet där du ser en cirkelrund fästpunkt när du flyttar objektet med pekaren. Alternativet "Redigera rutnät" låter dig välja färg, linjeavstånd och fästprecision (Snap accuracy) på nätet, dvs hur nära nätets linjer man måste gå för att kunna fästa:

Följande 2 illustrationer visar hur det ser ut när objektet går respektive inte går att fästa:

       

Sammanfattning

Flash kan alltså visa både Linjaler (Rulers), Rutnät (Grid) och Stödlinjer (Guides) samtidigt:

 

Stödlinjelager

Du kan infoga två typer av stödlinjelager i Flash: vanliga stödlinjer och rörelsestödlinjer. I ett vanligt stödlinjelager använder du stödlinjer enligt beskrivningen ovan.

När objekt på scenen skall röra sig i en mera osymmetrisk bana än raka vägen från ett punkt till ett annat, behöver vi ange den exakta vägen. Det gör vi i ett så kallad rörelsestödlinjelager. I ett rörelsestödlinjelager ritar du en animationsbana som ett objekt skall på scenen skall följa. Lagret länkas automatiskt till objektets lager när man infogar ett rörelsestödlinjelager direkt ovanför detta. Flash lägger också till det antal bildrutor som gör att lagret blir lika långt som objektlagret.

Vi skall nu göra en animation som använder rörelsestödlinjelager bestående av en skalbagge som vandrar runt på ett grönt blad och inte tycks kunna hitta någon väg därifrån...

Om du inte vill lägga ner tid på att rita ett löv och en skalbagge kan du istället spara ner symbolerna som används i exemplen. Klicka på länken nedan och spara på din egen dator:

guidelines_library »

För att hämta symbolerna till din egen Flashfilm väljer du menyn "Arkiv/öppna som Bibliotek..." (File/Open as Library...) eller snabbkommando CTRL+SHIFT+O.

Dra sedan symbolerna till din egen scen:

OBS! Om du varit lat och hämtat Lövet och Baggen kan du sedan hoppa över punkt 1-4 nedan :-)

 

 1. Börja med namnge Lagret "löv". Rita sedan ett löv på scenen:

   


  Tips! Om lövet inte fyller mycket på scenen så kan du ändra på scenens storlek genom att använda menyn "Ändra/Dokument..." (Modify/Document...). Modifiera Bredd och Höjd så att scenen blir mindre:

 2. Markera lövet och konvertera det till grafisk symbol med menyn "Infoga/Konvertera till symbol"(Insert/Convert to symbol):  Välj Grafik (Graphic) i dialogrutan för Egenskaper för symbol (Convert to symbol) och ge den ett namn som talar om vad det är du har ritat:
 3. Infoga ett nytt lager och namnge det "bagge":
 4. Rita så en skalbagge på scenen. Konvertera den tillen Grafisk symbol.

  Tips! Om du inte är van att arbeta i Flash kan det vara bra att temporärt låsa lager som du inte arbetar med för tillfället så att du inte råkar ändra något viktigt som du redan är nöjd med. Det kan du göra i tidslinjen genom att klicka på hänglåset:

  Om du vill ändra storleken på skalbaggen (den måste ju vara mycket mindre än lövet) eller på andra objekt i Flash kan du använda menyn "Fönster/Transformera" (Window/Transform): 5. Nu kommer vi till det viktigaste: att göra ett spår eller bana som vår skalbagge skall följa runt lövet. För det behövs ett rörelsestödlager.

  Låt först baggen få en nyckelbildruta (Keyframe) i bildruta 120 (markera och tryck F6):
 6. Välj ett av de här tre sätten att infoga rörelsestödlinje på:

  A.) Klicka på ikonen i tidslinjen:
  B.) Högerklicka i det markerade lagret. Då får du fram följande dialogmeny och väljer "Infoga rörelsestödlinje" (Insert/Motion Guide):
  C.) Använd menyn "Infoga/Rörelsestödlinje" (Insert/Motion Guide):


 7. När du använt någon av de tre metoderna ovan ser du att Flash har skapat ett nytt lager ovanför objektlagret. Det innehåller lika många tomma bildrutor som objektlagret, alltså 120. Flash har nu länkat dessa lagren samman för att visa att de hör ihop:
 8. Markera nu bildruta 1 i det nya lagret som på bilden ovan. Den form som ska utgöra animationsbana måste du rita med verktyget "Penna" (Pencil):
 9. Rita nu en bana med pennan runt om bladet. (Stödlinjelagrets alla bildrutor fylls automatiskt):   
 10. Infoga en Nyckelbildruta (Keyframe) i ruta 120 i stödlinjelagret:
 11. Markera bildruta 1 i objektlagret (bagge) och placera skalbaggen i början av sin bana. Använd pekaren. Flash hjälper dig med den exakta placeringen genom att visa en cirkel där det går att fästa:
   
 12. Markera sedan bildruta 120 och placera baggen i den position den skall avsluta rörelsen:
   
 13. Nu när du har en bana och fästpunkter återstår att skapa själva animationen genom menyn "Infoga/Skapa rörelseinterpolering"  (Insert/Create Motion Tween). Markera hela lagret (klicka en gång) och använd sedan följande meny:
   
 14. Men ännu en viktig sak återstår om du vill att insekten skall ta sig fram någorlunda naturligt med främre delen av kroppen först. I fönstret "Egenskaper" som du kan visa med menyn "Fönster/Egenskaper" (Window/Properties) finns det längst ned till vänster en liten ruta att bocka för. Den heter "Orientera mot bana" (Orient to path):  "Orientera mot bana" innebär att objektet animeras i hela banan med den sida eller del som är framtill när animationen startas. Det är därför viktigt att placera baggen rätt vid animationens startpunkt.

  Klart! Testa filmen med CTRL+Enter.

  Exempel:

 

Lägg gärna till några kopior av lövsymbolen du har i biblioteket och arrangera dessa på scenen. I exemplet överst på sidan har det också ritats en liten blomma som dekoration: