52 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

WDS medlem (WDS member)

Vektorisera bitmappbilder

Om du vill bearbeta eller animera delar av en bitmappbild måste den först konverteras till kurvor, dvs vektoriseras. Syftet är oftast att filstorleken på Flashfilmen ska bli mindre. OBS! Om den importerade bitmappbilden innehåller många färgområden och detaljer kan den konverterade vektorbilden bli större lagringsmässigt än den ursprungliga bitmappen! Viktigt är alltså att du provar med flera inställningar för att hitta en bra mix mellan storlek och kvalitet.

I exemplet ovan är Flashfilmen med bitmappbilden 40 Kb och med vektorbilden 35 Kb.

 

... (guiden omfattar 5 sidor)

OBS! Om du vill du läsa hela guiden måste du vara WDS medlem!

Du kan beställa tjänsten WDS medlem här »

Är du redan WDS medlem?
Klicka på ikonen "WDS medlem" högst upp för att läsa hela guiden!