35 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

Flash

Former med fonter (MX)

 

En enkel metod som man ofta förbiser är att använda de teckensnitt som redan finns installerade i datorn för att skapa enkla symboler att använda i Flash. Ofta går det snabbare att ändra en färdig form än att skapa den själv. Antalet symbolteckensnitt du har i din dator beror på vilka som du själv installerat eller om de följt med installerade programvaror. De teckensnitt de flesta har är Webdings, Wingdings, Wingdings 2 och Wingdings 3.

 

Hämta symbolteckensnitten

Ett av de bästa sätten att få en överblick över vilka teckensnitt som finns installerade är att använda programmet Teckenuppsättning som finns inbyggd i Windows. Du hittar programmet under Windowsmenyn: "Start/Alla program/Tillbehör/Systemverktyg" (Windows XP).

  1. Välj den symbol du vill ha genom att markera den och klicka på knappen "Välj". Du kan välja flera symboler på en gång och när du är klar kopierar du dem med knappen "Kopiera":

  2. I din Flashfilm klistrar du in symbolen med CTRL+V och den hamnar i en egen textruta. Se till att du har valt rätt teckensnitt även i textrutan. Har du valt annat teckensnitt visas en annan symbol:

 

Konvertera från teckensitt till pixlar

Symbolen är fortfarande ett teckensnitt och du kan inte ändra utseende eller fylla med tonad färg innan du konverterat symbolentill pixlar.

  1. Använd menyn "Ändra/Bryt isär" (Modify/Break Apart)eller snabbkommandot CTRL+B för att göra om bokstaven till vanlig grafik:    OBS! Om du har flera bokstäver eller hämtade objekt kan du behöva bryta isär symbolen i flera steg. Använd CTRL+B upprepade gånger.
  2. Använd verktyget "Omforma fritt" (Free transform) för att eventuellt ändra storleken på symbolen:


  3. Använd de vanliga redigeringsverktygen för att ändra form eller fylla med valfria färger:    Läs mer i övningarna "Om Flash - grunderna" » och "Färger - fyllning - toning" » om du är osäker på hur du jobbar vidare med symbolen.
Tips! Om programmet Teckenuppsättning inte finns installerat i din dator kan du själv lägga till det med Kontrollpanelens funktion "Lägg till och ta bort program" där du väljer att installera "Windowskomponenter".
 

Välj kategorin "Tillbehör" och knappen "Information" för att välja programmet "Teckenuppsättning":