18 besökare, 1 medlem och 2 Studenter är online nu
Loopia

Flash

Importera GIF-animation (MX)

GIF-animationen: Flashfilmen:
560 byte
766 byte
500% förstoring: 500% förstoring:

Animationer skapar du enkelt i Flash men om du redan har en GIF-animation som du vill använda i en Flashfilm kan du importera den till Flash. GIF-animationen importeras som flera GIF-bilder med de olika rörelserna placerade i olika bildrutor.

 

Importera GIF-bild till scenen

Om du importerar en GIF-animation så hamnar den direkt på scenen uppdelad i det antal bildrutor på tidslinjen som motsvarar längden på animationen. En bra metod är att först göra ett Filmklipp att importera GIF-animationen till så har du bra kontroll över bildrutorna som skapas.

GIF-animationen som används i exemplet är relativt enkel och består av endast 4 st bildrutor. Så här ser den ut när den skapats i ImageReady:

Använd dina egna GIF-animationer eller spara animationen i exemplet:

.

 1. Skapa ett nytt Filmklipp med menyn "Infoga/Ny symbol" (Insert/New Symbol):  ...det tomma Filmklippet i Biblioteket (CTRL+L):

 2. Importera GIF-animationen till filmklippet med menyn "Arkiv/Importera" (File/Import). GIF-animationen består av ett visst antal bildrutor och delas upp i olika Bitmappbilder som du kan se i Biblioteket. Vårt exempel innehåller 4 st bildrutor som vid importen blivit egna bitmapbilder. OBS! Du kan inte radera någon av dessa bilder då de ingår i Filmklippet och animationen!  GIF-animationen fördelas på rätt antal bildrutor vid importen och varje förändrad rörelse sker i en Nyckelbildruta (Keyframe). Längden på animationen blir densamma som i originalet men nu fördelat på antal bildrutor per sekund (12 st):

Dra filmklippet till scenen när du vill använda det:Testa filmen med CTRL+Enter!

Exempel:

 

Exportera GIF-animationen som flera filer innan Import till Flash

Om din Flashfilm består av flera importerade GIF-animationer skapas ett stort antal Bitmapp-bilder vid importen till Flashfilmen. Om du tänker återanvända delarna för att skapa nya animationer eller ändra de importerade direkt i Flash så underlättar det om dina bitmappbilder har namn som visar till vilken animation de tillhör. Här visas hur du gör i programmet ImageReady men liknande funktioner finns i andra program för GIF-animationer.

En fördel med att dela upp GIF-animationen i flera filer innan importen är att du kan få bättre överblick över vilka bitmapp-bilder som hör till vilken animation om du importerar många GIF-animationer till Flashfilmen.

Exempel:


spara gärna Flashfilmen ovan genom att klicka här »

I exemplet nedan har de 10 GIF-animationerna ovan importerats och du ser skillnaden i Biblioteket där den första bilden på biblioteket är från en "vanlig" import och den andra bilden på biblioteket från en import av flera filer och där har dessutom mappar använts för att sortera dem ännu bättre.

Importerat på vanligt sätt: Importerat från flera filer:
 1. Öppna GIF-animationen i ImageReady och exportera den direkt med menyn "Fil/Exportera" (File/Export):  Läs mer om animationer i ImageReady i guiden "Animera i ImageReady" »

  Spara bilderna som nya filer i en egen mapp:


 2. I Flash importerar du först som "vanligt" enligt punkt 1:2 ovan men radera sedan de bitmapp-bilder som importeras och låt bara det tomma filmklippet finnas kvar:  Fördelen är att det nu skapats exakt rätt antal bildrutor och nyckelbildrutor på tidslinjen:


 3. Markera nyckelbildrutorna och dra bitmapp-bilderna till rätt bildruta enligt numreringen i bildnamnet:


 4. Använd paletten "Justera" (Align) för att placera varje bild i centrum av filmklippet. OBS! Viktigt. Om bilderna är feljusterade stämmer ju inte animationen:

Tips! Om du har ett stort antal bilder i din animation och inte inte vill justera bitmapp-bilderna en och en kan du markera alla bilderna och justera dem samtidigt.

 1. Välj läget Onionskin och "Onion All" för att se alla innehållet i alla bildrutor samtidigt.
 2. Markera allt innehåll med CTRL+A.
 3. Justera innehållet med paletten "Justera" (Align).

Läs mer i guiden "Onion skin: visa innehållet i flera bildrutor" »